ENNL

Over The Owls

The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A. is een impactgedreven en onafhankelijk internationaal kennis- en ervaringsplatform over innovaties en doorbraken. The Owls stellen zich tot doel om de discussie over innovaties en doorbraakprocessen levend te houden. Dit gebeurt door daar inhoud en betekenis aan te geven door onderzoek, training en advies aan organisaties, onderwijs en bedrijven.

Zo begon het

Hoe komt het dat zoveel ambitieus gestarte innovaties voortijdig stoppen? En waarom wordt er gewoon niet meer samengewerkt en kennis gedeeld op het gebied van innovaties? Als internationale netwerkorganisatie wilden we al vanaf de start in 2011 innovatie- en doorbraakprocessen stimuleren om zo tot duurzame impact te komen. Het zijn bouwstenen voor een gezonde, vreedzame en meer duurzame samenleving. En wat is constructiever dan daaraan een actieve bijdrage te leveren door discussies erover te entameren en onderzoek, maar vooral ook kennisoverdracht door ervaringsdeskundigen aan de volgende generatie leidinggevenden voor innovaties te stimuleren? De initiatiefnemers van The Owls constateerden uit eigen ervaring en deelonderzoeken dat juist een gebrek aan kennisdeling over innovaties en doorbraakprocessen regelmatig leidde tot het vroegtijdig beëindigen of mislukken van ambitieus gestarte innovaties. Gemiste kansen op nieuwe bouwstenen voor een gezonde samenleving dus.

The Owls Project

Met het praktijkonderzoek The Owls Project werd vervolgens in uiteenlopende maatschappelijke domeinen het effect van generieke factoren bij innovaties en doorbraken onderzocht. Er volgenden tientallen interviews met direct betrokkenen bij baanbrekende innovaties. Zij deelden gepassioneerd en veelal pro deo hun kennis er ervaring. The Owls desilleerden uit 26 internationale case studies 9 algemeen geldende succes- en faalfactoren. De uitkomsten van ons onderzoek resulteerden in discussiebijeenkomsten en presentaties. De case studies werden  gepubliceerd in de boekenserie Breakthrough: from Innovation to Impact. Gezien de interesse in de aanpak hebben The Owls vervolgens een geïntegreerd bedrijfsmodel met toolkit ontwikkeld: The Owls Breakthrough Method©. Die wordt toegepast bij onze dienstverlening onderzoek, educatie, advies & coaching.

The Owls 2.0

In 2018 ging stichting The Owls Foundation verder als coöperatie. Voor de toenemende focus op implementatie van het Owls-gedachtegoed en de wens om in samenwerking met partners ecosystemen te creëren, bleek een coöperatiestructuur goede mogelijkheden te bieden. De hoofddoelstelling van The Owls bleef hetzelfde als tijdens de oprichting: omgevingen creëren die stimulerend zijn voor innovaties en doorbraken zodat die daadwerkelijk tot maatschappelijke impact leiden.

Owls logo

De uil in de naam en het beeldmerk vergezelt ook de coöperatie vanwege het symbool van wijsheid. De typerende eigenschappen van de uil, zoals gezichtsvermogen, gestel en gehoor inspireren The Owls en houden ons scherp.  The Owls' logo is een hedendaagse interpretatie van het iconische ontwerp van de Britse ontwerper C.F.A. Voysey, een stuwende kracht in de Arts & Crafts beweging. De lijnen van het ontwerp vloeien vanuit een volwassen uil, de ervaringsdeskundig die zijn kennis en ervaring overbrengt op de volgende generatie, naar door de jongere uil. The Owls is de familie Voysey veel dank verschuldigd voor het gebruik van het originele ontwerp van ‘The Owl’. Field Marshall Lord Peter Inge, Owls adviseur van het eerste uur, bleek een jaargenoot van Voysey zijn achterkleinzoon. Contacten tussen beiden waren weer snel gelegd. Gezien de maatschappelijke ambitie van The Owls gaf John Voysey graag zijn toestemming voor het gebruik van het ontwerp.

Onze boeken

Lees het eigen verhaal van innovators

Lees meer

Contact

The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A.
Herman Kuijkstraat 30 a
4191 AK  GELDERMALSEN
Nederland

info@theowlscooperative.com

Social

Volg The Owls op social media

Klaar voor de start?

Ontdek uw mogelijkheden met The Owls Breakthrough Method©!  

Neem contact op

Copyright © The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A.

Privacy policyTerms and conditionsDisclaimer