News & views

August 31, 2021

Op naar een nieuwe ''Blue Zone'' in Nederland!

Op naar een  nieuwe ‘’Blue zone’’ in Nederland!

De term ‘’blue zone’’ kunt u het beste niet letterlijk vertalen naar het Nederlands want een blauwe zone is namelijk een plek waar u gratis mag parkeren, maar een blue zone is een specifiek leefgebied waar relatief veel mensen in goede gezondheid honderd jaar en ouder worden. Er zijnslechts vijf van die bijzondere gebieden in de wereld. Nu heeft University Medical Center Groningen (UMCG) als visie een blue zone in Noord-Nederland te creëren. Alle activiteiten bij het UMCG zijn gericht op ‘healthy aging’ met als doel mensen in Noord-Nederland gezond oud(er) te laten worden. Dat doet het UMCG niet alleen, maar het heeft daarvoor lokaal en (inter-)nationaalsamenwerking gezocht en is slimme allianties aangegaan met significante partijen.

 

Kansen met vergrijzing

De visie van het UMCG is naast maatschappelijk relevant ook moedig. Want wie denkt er nu juist bij Noord-Nederland aan een blue zone? De gemiddelde leeftijdsverwachting in dat gebied ligt door verschillende sociaal-economische redenen fiks lager dan het gemiddelde in Nederland. Daarnaast heeft de regio te maken met veel chronische ziektes. Maar het UMCG heeft meer dan genoeg redenen om deze innovatieve operatie tot een succes te maken.

 

Onderzoeken die het UMCG uitvoert, richten zich op de health span in plaats van op de life span; gezond oud worden begint al bij de conceptie. Zo is hun onderzoeksprogramma Life Line een van de meest waardevolle multidimensionale cohorts en biobanks ter wereld.

 

Veroudering gaat vaak gepaard met chronische ziekten, wat en sterke aanjager is voor de zorgkosten. Volgens de World Health Organisation (WHO) is namelijk het aantal mensen dat 80 jaar of ouder is, wereldwijd verdrievoudiging 2050 in vergelijking met 2010.

 

Als koploper wil de UMCG leider zijn van innovatieve gezondheidsoplossingen met een sociale impact die op termijn verder gaat dan Noord-Nederland. De impact die de UMCG dus kan gaan maken, kan zeer vergaand en verrijkend zijn.

 

Wat uw bedrijf van de UMCG kan leren

1.      Een gedeelde visie en missie zijn key-factors op het gebied van leiderschap.
Het UMCG-leiderschap heeft organisatiebreed één enkele focus geformuleerd vooral haar activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek en wel: Healthy Aging. Hier wordt consequent aan vastgehouden. Medewerkers worden gestimuleerd om dit thema ook naar buiten toe uit te dragen.

Met een duidelijke (maatschappelijke) missie en visie weten uw medewerkers waar uw organisatie naar voor staat en voor gaat. Vertaal dat consequent door naar de gehele organisatie en betreft iedereen daarbij. Dat schept duidelijkheid en trekt ook medewerkers aan die achter uw missie staan. Zij zijn goede ambassadeurs voor uw organisatie.

 

2.      Voorkomen is beter dan genezen
De manier van denken die het UMCG aanhoudt, is onderscheidend ten opzichte van andere zorgorganisaties. Dat ziet u terug in het innovatieve concept dat is uitgewerkt in een masterplan met parameters om hun plannen te operationaliseren.

In plaats van de focus op het probleem te leggen, in dit geval vergrijzing, zet het UMCG in op preventie. Dit levert de maatschappij op termijn veel (gezondheids)winst op. Het succes van dit concept van het UMCG is onder meer terug te zien in de onderzoeksfinancieringenen wetenschappelijke publicaties.

3.      Ga allianties aan met gelijkgezinde partijen

Het UMCG speelt niet alleen zichzelf in de kaart in Noord-Nederland, maar ook in de EU en internationaal door zelf actiefsamenwerkingsverbanden op te zetten om zo doorbraakinnovaties te creëren op het gebied van gezond leven.

Steek uw nek uit en wees niet bang om samenwerking te zoeken met andere partijen die intrinsiek gemotiveerd zijn om hetzelfde doel als uw bedrijf of branche te realiseren; samen kom je verder!

 

Wilt u liever de hele casestudy lezen over de blue zone in Nederland? Klik dan op blue zone Nederland casestudy

De volgende keer laten we zien hoe Unilever de 17 Sustainable Development Goals heeft geïmplementeerd en wat u hiervan kunt leren.

Other news

Adress

The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A.
PO Box 46
4190 CA Geldermalsen
The Netherlands

info@theowlscooperative.com

Social

Follow us on social media

Get in touch

Do you wish to apply The Owls Breakthrough Method© in your organization? Ask about the possibilities.

Contact

Copyright © The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A.

Privacy policyTerms and conditionsDisclaimer