News & views

Nieuws en blog

October 24, 2021

Leiderschap in tijden van pandemie

De Global Leadership Foundation (GLF) is in 2004 opgericht door Nobelprijswinnaar en oud-president van Zuid-Afrika FW de Klerk om leiders te helpen bij het bestuur van hun land. De GLF is een non-profitorganisatie, gevestigd in Zwitserland, bestaande uit 46 leden, allen voormalige presidenten, premiers en andere prominente leiders, die zich belangeloos inzetten. In kleine teams werken ze discreet aan overheidsvraagstukken, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Doel daarbij is de huidige leiders van een land te laten profiteren van hun ervaring door ze persoonlijk, onafhankelijk en op voet van gelijkwaardigheid advies te geven om hen te helpen de gestelde uitdagingen aan te gaan en de kwaliteit van politiek leiderschap te verbeteren.

Sinds haar oprichting heeft de GLF een scala aan projecten over de hele wereld ontwikkeld. In veel landen heeft de organisatie een verschil gemaakt door haar bijdrage aan de ontwikkeling van democratie, efficiënt bestuur, verkiezingen, hervormingen van de economie en veiligheidssector, regionale veiligheid, de aanpak van terrorisme en politieke verzoening.

Momenteel bepaalt het coronavirus echter de wereldwijde agenda. Dit is voor vele miljoenen mensen op de hele wereld zonder meer een afschuwelijke tijd, voor velen het ergste wat ze ooit hebben meegemaakt. Nu grenzen gesloten zijn, mensen geïsoleerd leven, middelen uitgeput raken en economieën in moeilijkheden verkeren, maken de huidige leiders zich zorgen over de gezondheid en het welzijn van hun bevolking. Terwijl het virus de wereld overspoelt, zien we weliswaar enkele voorbeelden van internationale samenwerking, maar nationale leiders moeten de uitdagingen merendeels los van de wereldgemeenschap het hoofd zien te bieden. Dit is hoogst ongelukkig. Veel GLF-leden hebben zich hier dan ook over uitgesproken en zich achter de inspanningen geschaard om landen, met name de G20, tot elkaar te brengen met het oog op een gecoördineerde aanpak van de crisis.

Intussen richten de meeste leiders hun aandacht op het beheren van de beschikbare middelen om hun bevolking de best mogelijke zorg te bieden, verspreiding van het virus tegen te gaan, hun economie te beschermen en de samenleving overeind te houden. Hun lastige en delicate uitdaging is gelegen in het zowel redden van levens als het veiligstellen van bestaansmiddelen, en de wijze waarop ze op beide uitdagingen inspelen blijkt doorslaggevend te zijn. Hier kan de ruime ervaring waaruit integere voormalige leiders kunnen putten een belangrijke rol spelen, zij het op de achtergrond.

Ondanks alle hulp die leiders ter beschikking staat bij het aangaan van de medische uitdaging, kunnen sommigen al vooruitkijken – naar de tijd wanneer de acute gezondheidscrisis voorbij is. Het moment waarop de GLF-leiders kan ondersteunen bij het stellen van prioriteiten om hun land vooruit te helpen in het belang van de gehele bevolking. Het herstel van deze ramp zal in de meeste landen traag verlopen en tijd vergen. Toch zal, met constructieve hulp en goede begeleiding, de samenleving weer overeind krabbelen, het bedrijfsleven zich herstellen, de handel weer opleven en het gewone leven opnieuw beginnen. De omstandigheden zullen in elk land net iets anders zijn, maar alle landen zullen profiteren van gedegen bestuur en goed leiderschap.

--

Foto ©Global Leadership Foundation

01 july 2020

Share this:

Deel dit:

News and views

Other news

Adress

The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A.
PO Box 46
4190 CA Geldermalsen
The Netherlands

info@theowlscooperative.com

Social

Follow us on social media

Ready to kick-off?

Find out what opportunities The Owls Breakthrough Method© can create for you!

Contact

Copyright © The Owls Cooperative (Coöperatieve) U.A.

Privacy policyTerms and conditionsDisclaimer